elections2017-2019elections2017-2019promo1elections2017-2019hamitzer2016HEBREWelections2017-20195 דדשב וחסיןelections2017-2019woman forumelections2017-2019slide-422slide-8elections2017-2019slide-7

אודות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

האיגוד הקרדיולוגי בישראל הינו האיגוד המקצועי הרשמי של הקרדיולוגים במדינת ישראל, מהווה חלק מההסתדרות הרפואית ופועל ברשות המועצה המדעית. מניעת מחלות לב, קידום הידע המקצועי והמדעי, הגברת המודעות ושמירה על בריאות הלב שלכם בראש מעיננו! האיגוד הקרדיולוגי בישראל נוסד בשנת 1952 בחיפה ומונה כיום מעל 700 חברים אשר כוללים: חברים מן המניין, חברים נלווים (מתמחים ורופאים מתחומים שונים), כירורגי לב…
קרא עוד
elections2017-2019elections2017-2019promo1elections2017-2019hamitzer2016HEBREWelections2017-20195 דדשב וחסיןelections2017-2019woman forumelections2017-2019slide-422slide-8elections2017-2019slide-7

חדשות אירועים ועדכונים

לכל העדכונים