נגישות

סיבות - אי ספיקת לב ימנית

חזור לעמוד הקודם

 

כשל של הצד הימני של הלב יוביל לאי ספיקת לב ימנית.

כשל של הצד הימני של הלב נובע מפגיעה בתפקוד חדר ימין ו/או כשל של מסתמי חדר ימין (המסתם התלת-צניפי (הטריקוספידאלי) או המסתם הריאתי (פולמונאלי).

הסיבות השכיחות לפגיעה בתפקוד חדר ימין הם כשל משני ובמשולב לכשל של החדר השמאלי, מחלות שריר הלב המערבות את חדר ימין, יתר לחץ דם ריאתי, כשל של מסתמי חדר ימין, מומי לב מולדים עם דלף וכן התקף לב המערב את החדר הימני.

 

תסימינים - אי ספיקת לב ימנית