נגישות

מחלות מסתמים

חזור לעמוד הקודם

מרכז מידע מחלות מסתמים

מטעם החוג לאקוקרדיוגרפיה
בלב האנושי קיימים 4 מסתמים, הנפתחים ונסגרים לסירוגין לאורך מחזור פעילות הלב. תפקידם הינו לאפשר זרימה תקינה וחופשית בכיוון הנכון (מהחדרים לעורקים הגדולים בשלב התכווצות הלב – "סיסטולה", ומהפרוזדורים לחדרים בשלב הרפיית הלב – "דיאסטולה"), ולמנוע חזרת דם כנגד כיוון הזרימה. הפרעה בפתיחה או בסגירה של כל אחד מהמסתמים הללו עלולה לפגום בפעילות הלב, אשר נדרש לעבוד בלחצים או בנפחים גבוהים. כתוצאה מכך מתרחשים שינויים במבנה ותפקוד חדרי הלב, ולעיתים גם במחזור… קרא עוד