נגישות

As part of Harvard Medical School's Reflection in Action: Building Healthy Communities™ program, LineStorm Animation students from three different Boston Public Schools previsualized, designed and animated this hand-drawn educational short to emphasize four basic rules for a healthy lifestyle: 1. Eat a Good Diet. 2. Get Regular Exercise. 3. Keep Good Hygiene. 4. Get Enough Rest.
The participating Boston Public Schools were The Dearborn School, The Martin Luther King, Jr. School and The Boston Middle School Academy.
Pell Osborn of MotionArt Studios, Boston, supervised LineStorm Animation workshops at each school, for students ranging in age from 11 to 16. The students' animation originates entirely on flipbooks, and streams at a rate of ten drawings for every second of screen time. The lively music, "Moving In," was composed by John Murphy; it comes from the soundtrack of the film "Millions," on a Milan CD #M2-36116, © 2005 Milan Entertainment, Inc.

מרכז מידע - לב האישה

העובדה כי מחלות לב וכלי הדם , מובילות כסיבות לתמותה בעולם המערבי בנשים אינה במחלוקת בקרב הקהילה הרפואית . במקביל, המודעות לחשיבות מחלות הלב בנשים, עלתה גם בצבור הלא רפואי : מ30% מכלל הנשים בסוף שנות ה- 90 ל כ50%- ב2007 . קיימת ירידה ברורה בתמותה כלילית בנשים בעשורים האחרונים , וזאת משנית למניעה ראשונית יעילה מחד, והגברת הטיפול בחולות עם מחלה כלילית (מניעה שניונית)... קרא עוד