נגישות

כיצד קובעים תוכנית אימון?

חזור לעמוד הקודם

tochnit imunלרוב תוכנית האימון נקבעת ע"י רופא שיקום ומומחה מתחום הפעילות הגופנית לאחר שבוחנים בקפידה את מצבו הרפואי של המשתקם כולל טיפול תרופתי , רקע רפואי ,תפקוד הלב באקו לב ופרוצדורות אותם עבר המשתקם ותוצאותיה של בדיקת מאמץ. תוכנית אימון יעילה ובטוחה מתחשבת במכלול שיקולים אלה ונתונים נוספים כמו פעילות גופנית קודמת, בעיות אורטופדיות או נירולוגיות והעדפות המטופל. תחילתה של תוכנית השיקום היא לרוב תחת מעקב אק"ג דיגיטלי, לחץ דם ובמקרים מסוימים גם סוכר בדם או אחוז ריווי החמצן בדם ("סטורציה של המוגלובין"). התוכנית משלבת מכשירי אימון שונים (אופניים, הליכון, מכשיר ידיים ושילובם בהמשך של מכשירי כוח ופעילות בסטודיו)