נגישות

זכויות חולי לב

חזור לעמוד הקודם

אדם שעובר אירוע לב חשוב שידע את זכויותיו לגבי תהליך השיקום, החזרה לעבודה ותפקוד נורמלי.

מידע נוסף בקישורים הבאים:

banner.jpg

banner.jpg