נגישות

דלקת חניכיים מגבירה תמותה לבבית

חזור לעמוד הקודם

במאמר שהתפרסם החודש בעיתון האמריקאי לקרדיולוגיה (1) מדווח צוות חוקרים מדנמרק על תוצאות מחקר גדול בו רצו לבדוק השפעת דלקת חניכיים על תמותה לבבית ותמותה כוללת. במחקר השוו תמותה ותחלואה לבבית וכוללת בין 17,691 חולים בגיל ממוצע של 57 שנים ל83,003 קבוצת בקרה ללא מחלת לב . זמן המעקב היה 15 שנה. לאחר התאמה לכל מחלות הרקע וגורמי הסיכון נמצא כי קיום דלקת חניכיים שאובחנה בעת אישפוז, הייתה קשורה בתמותה לבבית מוגברת פי 2.02 בהשוואה לקבוצת הבקרה. התמותה הכוללת היתה גבוהה פי 2.7 באלה עם דלקת החניכיים. שיעור התקפי הלב היה גבוה ב 16% ושיעור האירועים המוחיים היה גבוה ב 51% באלה עם דלקת חניכיים

מסקנה: דלקת חניכיים היא גורם סיכון עצמאי לתחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי דם

1. Hanse GM Relation of Periodontitis to Risk of Cardiovascular and AllCause Mortality (from a Danish Nationwide Cohort Study) . Am J Cardiol 2016;118:489