נגישות

ראיון עם ד"ר עמית שגב בתכנית, "היום בחדשות", בערוץ 1
בנושא זכויות לאחר אירוע לב.