נגישות

וידאו זה צולם והופק עבור מרכז המידע "הלב שלי - להורים וילדים" של האיגוד הקרדיולוגי בישראל.
לכניס