נגישות

כיצד מונעים התקפי לב או שבץ מוחי באמצעות בדיקה פשוטה ולא פולשנית. בדיקת האנדופט הנערכת בהדסה אופטימל מספקת מידע לגבי דרגת הסיכון להתקף לב או שבץ מוחי מעבר לקריטריונים שהיו מקובלים עד כה.