נגישות

מתוך מסיבת העיתונאים שערך האיגוד הקרדיולוגי לרגל מסע הסברה על הקשר בין פרפור פרוזדורים ושבץ מוחי.