נגישות

מהו קצב לב? כיצד הוא נוצר? איך קצב בלב עולה ויורד? אלו סוגי הפרעות קצב קיימות ומהם הסימפוטמים שלהן? מהם הטיפולים החדשניים בהפרעות קצב לב מסכנות חיים? ד"ר מונדר בולוס מהקריה הרפואית רמב"ם מסביר.