נגישות

מתוך התכנית "לחיות בריא", 27 באפריל 2010. משתתפים: ד"ר לאוניד אידלמן, יו"ר הר"י; פרופ' מיכאל גליקסון, בי"ח שיבא.